برگزاری کنسرت موسیقی

موسسه فرهنگی هنری حامی هنر نارنجی با تجربه ی برنامه ریزی و برگزاری کنسرت های موسیقی در بوشهر و دیگر استان ها، دارای تیم متخصص در امر هماهنگی و اخذ مجوز از ارگان های ذی ربط بوده و همچنین با در اختیار داشتن حرفه ای ترین نیروهای اجرایی از مرحله طراحی تا پایان برنامه آماده ارائه خدمات برگزاری کنسرت موسیقی از جمله اخذ مجوز برگزاری کنسرت، هماهنگی با گروه های موسیقی و خوانندگان مطرح کشوری، تبلیغات، اجاره سالن، سیستم نور و صدا و فروش بلیت می باشد.