سالنمه تبلیغاتی یکی از پر طرفدارترین هدیه تبلیغاتیست که سازمان ها و شکرت ها به مشتریان خود هدیه می دهند